Domov >>

Zgodovina Istre

Zgodovinski zemljevid št. 4 – Podonavje in jugovzhodna Evropa za časa Teodozija Velikega, leta 526

Z zemljevida je moč razbrati naslednje:

  • Istra ni hrvaška in Hrvatov v Istri ni. Zemljevid in besedila v Srkuljevi knjigi ne omenjajo Hrvatov, niti morebitnih plemen, ki bi bila kakor koli podobna Hrvatom.
  • Celo Dalmacija, kot avtohtona domovina Dalmatov, je izginila z zemljevida. (Dalmati so predniki dasnašnjih Dalmatincev in so živeli v obalnem pasu Jadranskega morja v 5. st. n. š. neodvisno od Hrvatov. Ti so šele pozneje z vojaškimi vpadi vdirali med Dalmate in si jih, pozneje, lepše rečeno, pripojili.)
  • Cela severna Italija, alpske pokrajine južno od Donave do izliva Save pri današnjem Zemunu ter celotna vzhodna jadranska obala do Budve, so pod upravo rimskega cesarja Teodozija ( hrvaški viri ga imenujejo Teoderik).

Pribežniki iz geografskih področij današnje Slovenije so tako nedvomno najstarejši prebivalci, ki so ob propadanju rimskega imperija ob koncu 6. stoletja naseljevali večji del Istre, in so poleg romanskega prebivalstva v obalnih mestih prvotni prebivalci Istre še pred prihodom Slovanov.

Zgodovinski zemljevid št. 4