Domov >>

Zgodovina Istre

Zgodovinski zemljevid št. 13 – »Reliquiae reliquiarum«, leta 1594

Turki so hrvaško vojsko zelo oklestili in si pridobili veliko njenega ozemlja. Hrvaško zgodovinopisje ta preostali del hrvaškega ozemlja imenuje ''ostanek ostankov'' (reliquiae reliquiarum). Poraz hrvaške vojske sicer nima neposrednega vpliva na vprašanja meje med Kranjsko in Hrvaško. Sporoča pa, da je bila Hrvaška dolgo zelo oslabljena in da je morala vse svoje moči vlagati predvsem v ohranjanje tistega, kar ji je še preostalo. Za naseljevanje Istre prav gotovo ni imela nobene možnosti. Kot vidimo na zemljevidu, je Trsat hrvaški, Reka pa Kranjska. Hrvaška je tudi brez otokov. V razlagi kartografskih znakov se pojavi pojem ''odtujeno''.

Zgodovinski zemljevid št. 13