Domov >>

Tribuna - povej kaj misliš

Nam želite pisati? »»

''TUJEGA NOČEMO - SVOJEGA NE DAMO!'' (J. B. Tito)

Primož , 16.5.2009

Gospod dr. Ivo Sanader, predsednik vlade Republike Hrvaške, venomer in vsepovsod ponavlja, da Hrvaška ne bo dala Sloveniji niti centimetra svoje zemlje.

Jaz pravim, saj ni treba da nam podarijo ali prodajo kakšen centimeter svoje zemlje. Tega od Hrvatov Slovenci pač ne zahtevamo. Oni naj nam samo vrnejo tistih več sto hektarjev našega teritorija in akvatorija, ki so si ga prisvojili v vseh letih po osamosvojitvi (in že prej), pa mirna Bosna!

''Tujega nočemo - svojega ne damo!'', je rekel tovariš Tito in celi narodi in narodnosti so za njim kot papige ponavljali dolga leta. Torej, naj ga njegovi brati Hrvati poslušajo in nam vrnejo ves okupiran teritorij in akvatorij.

Primož

Can Slovenians take a firm but constructive stand in ''negotiations with Croatia''

Franc Brglez, 8.5.2009

Gentle reader,

I apologize for writing in English, in particular in view of the exemplary writings in Slovenian that I found on this homepage in general and in this forum in particular. I have been living abroad since 1967 (after completion of the service in JLA) and it would have taken me too long to write what want to say.

I have just completed watching "Trenja" on the Internet which alarmed me to browse for more information on the Internet. After the broadcast completed, it did not take me long to find about this web site (http://www.zamolcanaistra.eu). I congratulate you on its organization and its mission. I also thank Franc Kunej for writing his book about "Zamolcana Istra" -- I hope to receive the book itself soon. Just the "education" I received in the last two hours by quick reading of the contents of this home-page was an eye-opener for me. It also makes me wonder whether people who read this book or just checked contents of this web-site would have still voted for the re-introduction of Titova cesta, etc ...

As to the long-standing "negotiations with Croatia", our country is obviously in dire need of more people with the savvy of well-informed, cool, and quick-on-his-feet leader like Mr. Jansa, a resolute-and-passionate politician like Mr. Zerjav, and sof-spoken-and-articulate diplomat like Mr. Zbogar. This is not just a second-class matter or a first-class matter, nor it is a matter of "drumming-up more confidence" -- it is a matter of taking a firm but constructive stand which will show our nation at its best -- a stand that will resonate with the community of nations in Europe and in the rest of the world. Politicians alone had their chance from 1991 -- 2009: what do they all have to show for it today on the matter of "negotiations with Croatia"?? What we need today is wider participation of experts like Dr. Marko Pavliha (Društvo za pomorsko pravo Slovenije, http://www.fpp.edu/~mlas/slo/vodstvo.html) who will articulate legal matters, men like Dr. Bucar  to articulate our history, and finally, participation of artists, writers, and leaders from sports to philanthropy and science who can best articulate the feelings and aspirations on the matter of our borders on behalf of the people of Slovenia.

All of the above can be best coordinated, and I hope it will be, by a responsive, independent public media organization. An exchange of opinions on the home page of www.zamolcanaistra.eu is not enough -- it is not unlike preaching to the choir (as the saying goes here). I am sending a copy of this letter also to the editor of Reporter (silvester.surla@revija-reporter.si) in the hope that he will find a way that will inform a wide spectrum of readers not only about Kunej's book bout also inform about the additional information on the book's homepage. Moreover, to get the process started, I will urge him to invite **short** written contributions (of 500 words or so) on the matter of "negotiations with Croatia" not only from the politicians across the spectrum but also from others I mention in the paragraph above.

For today, I conclude with few more requests to the web-master of http://www.zamolcanaistra.eu

1) Can you please secure a copyright from the publisher for entire pdf posting of Kunej's book (it would be best to post links to all 37 chapters such that only viewing of each chapter but no downloads are possible). The sole purpose of such posting is to enable many more Slovenians to read this book, particularly the ones living abroad.

2) Can you please post the video under http://www.zamolcanaistra.eu/galerija.asp in its **full** length

3) Can you please post two links to the "maps" that are referenced in this book: http://www.crohis.com/srkulj1.htm and http://www.crohis.com/srkulj2.htm ... along with any other relevant links where such links exist (to complement "Literaturo o Istri" page)

4) Can you please contact author of http://www.youtube.com/user/razsodisce and ask for a brief write-up and that would provide more context for the 5-video postings at this site. I just came across this site and it appears that a link to this site also may be of some relevance under http://www.zamolcanaistra.eu

Najlepsa hvala, najboljse zelje, in lepe pozdrave,

Franc Brglez

brglez@ncsu.edu

Raleigh, North Carolina, USA

 

 

DR. SPOMENKA HRIBAR O ''KRITERIJU PRAVIČNOSTI''

Rado, 9.3.2009

Danes me je presenetil zapis dr. Spomenke Hribar v Magu (Politično-družbeni tednik, priloga Dela, št. 2, 9. marca 2009). Nisem si mislil, da se bo ta gospa, ki je odigrala vidno vlogo pri osamosvajanju Slovenije, tako zavzela za naše nacionalne interese. Moti me samo to, da je na to predolgo čakala in s tem ogromno zamudila, skupaj z nami vsemi.

Dr. Spomenka Hribar v svojem zapisu pove, da ji je dr. France Bučar dal svoja Izhodišča za ozemeljsko razmejitev med republiko Slovenijo in republiko Hrvaško (republika piše z malo začetnico, saj sta mišljeni obe bivši jugoslovanski republiki, op. p.). To Bučarjevo analizo je 2. februarja 2009 posredovala političnemu vrhu Slovenije: vsem štirim predsednikom (čitno je, da so jih  prejeli predsednik Republike Slovenije - dr. Danilo Türk, predsednik vlade Republike Slovenije - Borut Pahor, predsednik državnega zbora - dr. Pavle Gantar, predsednik ustavnega sodišča - Jože Tratnik) in zunanjemu ministru (Samuel Žbogar). V spremnem pismu je naslovnikom napisala, ''da bi Bučarjeva analiza lahko pomenila ne le temelj novega začetka pogajanj s Hrvaško, ampak bi bila lahko tudi osnova za spomenico glede mejnih vprašanj, ki bi jo morda obravnaval in sprejel državni zbor.'' Njena pobuda je, kot pravi ''šla mimo naslovnikov.'' Nihče ji nanjo ni odgovoril. Zato je dr. France Bučar svoje ideje predstavil na tiskovni konferenci.

V nadaljevanju svojega zapisa dr. Spomenka Hribar meni, da ''slovenska politika v osemnajstih letih ni premogla ne znanja ne volje, da bi predstavila izhodišče za pogajanja o meji. Stanje na dan 25. junija 1991 ne more biti izhodišče za pogajanja, saj je prav to 'stanje' tisto, ki je predmet spora! Izhodišče mora biti širše, 'maksimum', da potem lahko iztržiš optimum ali vsaj minimum. Zgolj papagajsko ponavljanje slovenske politike o nujni 'pravičnosti''pri razmejevanju je zamansko zaklinjanje za nekaj, za kar še sam ne (po)ve, kaj je.''

''Ne ve pa'', po njenem, ''zaradi zgodovinskega spomina''! Temeljna postavka je namreč ugotovitev, da meja med ozemljema Republike Slovenije in Republike Hrvaške doslej ni bila določena z mednarodnopravno obvezujočim aktom. Dr. Spomenka Hribar nas preseneti tudi z izjavo, da ''teza, da je Slovenija s temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti priznala mednarodnopravno priznane meje Jugoslavije s sosednjimi državami in notranje meje med republikami, ne drži.''  Meni tudi, da ''nihče pameten na slovenski strani realno danes ne pričakuje priključitve Istre k Sloveniji, toda vedeti je treba, kako je kaj kdaj bilo.''

V nadaljevanju svojega zapisa dr. Spomenka Hribar govori o tem, o čemer je Franc Kunej že leta 2006 napisal v svoji knjigi ZAMOLČANA ISTRA. Kaj nam je bilo Slovencem do sedaj prikrito. Namreč, da Istra nikoli v svoji zgodovini ni bila hrvaška (to, kar je v svoji knjigi Hrvatska povijest u devetnajst karata že leta 1937 potrdil hrvaški zgodovinar dr. Stjepan Srkulj, na katerega se Franc Kunej sklicuje), da pa jo je poglavnik dr. Ante Pavelić želel priključiti k svoji NDH, vendar mu Hitler tega ni dovolil.

O tem, pa o tem, kako je po 2. svetovni vojni Hrvaška ''dobila Istro'' in kaj je zaradi nje Slovenija izgubila, piše v  Zamolčani Istri Franc Kunej. Dr. Spomenka Hribar pravi, da je ''prav to dejstvo - da je Istro pravzaprav ''plačala' Slovenija s svojim ozemljem in ljudmi - za osvetlitev kriterija pravičnosti, ki ga zahtevamo pri razmejevanju, ključno: vedenje o tem, kaj smo Slovenci izgubili, Hrvati pa dobili, in opozorilo o tem dejstvu politikom EU sta nujna, če hočemo doseči njihovo razumevanje naše zahteve po 'pravičnosti' v razmejitvi s Hrvaško.''  Poudari tudi Bučarjevo trditev, da je Slovenija vedno imela dostop do mednarodnih voda, ne glede na formalno vključenost v tuje države, zato se tej pravici ''v nobenem primeru ne more odpovedati''. ''Hrvaško odrekanje Sloveniji pravice do dostopa do odprtega morja s sklicevanjem na njeno teritorialno zaprtost temelji na okoliščinah, ki jih je sama ustvarila s tem, da si je prisvojila ozemlja (...)'' K Bučarjevemu mnenju dodaja: ''Ali so ji bila 'podarjena'. In zakaj je bilo treba tudi cono B, ki je imela svojo južno mejo na Mirni, deliti med Slovenijo in Hrvaško? Saj je bila cona B nadomestilo za izgubljena slovenska ozemlja v coni A?! V času njenega trajanja pa sta bila uradna jezika slovenščina in angleščina, ne pa tudi hrvaščina.'' Po njenem je vse to preteklost, vendar pa brez zgodovinskega spomina ostaja današnja politika brez argumentov. Slepa, pragmatična, brez strategije in taktike.''

Vas ta zadnji stavek morda na koga spominja?

Se spomnite kdo je veljal za tako zelo pragmatičnega, pametnega človeka?

Kdo v svojem osemletnem vladanju in v njegovem štiriletnem podaljšku z drugo osebo ni storil skoraj ničesar za zaščito slovenskih nacionalnih interesov, o katerih danes piše dr. Spomenka Hribar?

Kateri poslanci državnega zbora niso glasovali za predlog tedanjega predsednika slovenske vlade dr. Andreja Bajuka o zaščiti slovenskih nacionalnih interesov ob Dragonji? Bi lahko kakšen tedanji in sedanji poslanec, ki ni glasoval proti (domnevam, da morda Zmago Jelinčič Plemeniti), zdaj javno navedel njihova imena in priimke, saj se jih zagotovo še spomni?

 

FRANC KUNEJ

Bernard F., 9.3.2009

Prebral sem knjigo Franca Kuneja ZAMOLČANA ISTRA. Kaj nam je bilo Slovencem do sedaj prikrito. Prijetno sem presenečen, ker prof. dr. Marko Pavliha, mednarodni pravnik in politik, v intervjuju, objavljenem v časopisu DOBRO JUTRO 28. februarja letos, prišteva avtorja omenjene knjige Franca Kuneja med zgodovinske strokovnjake, ko pravi takole: ''Hrvaški politiki vedo, da znamo tudi mi brati zgodovinske knjige, naj navedem le nekaj strokovnjakov: Habjan, Grafenaure, Kacin Wohinz, Kranjec, Leban, Krnel Umek, Kristen, Gogala, Kunej, Psunjski, Zajec, Pirjevec, Darovec in MIhelič. In če ne verjamemo slovenskim avtorjem, ker so domnevno morda pristranski, je treba poudariti, da hrvaški zgodovinar Stjepan Srkulj zgolj potrjuje naše ugotovitve. Gre za avtorja, ki ga je pokojni Franjo Tuđman izredno cenil in ki je, poenostavljeno rečeno, napisal, da Istra nikoli v zgodovini ni bila hrvaška.

S tem daje dr. Pavliha priznanje avtorju knjige Zamolčana Istra, ki je že leta 2006 javno opozarjal na to, kaj mora naša oblast storiti v svojem odnosu do Hrvaške.

Srkulj na Internetu

Dom, 9.3.2009

Spoštovani g. Kunej!

 

Prebral sem vaš dopis g. Žbogarju, objavljen v sobotnem Dnevniku. V njem omenjate Srkuljevo knjigo in zemljevide, ki pa v ponatisu, ki je izšel leta 1996 niso v celoti ponatisnjeni.

S tem v zvezi bi vas želel vprašati, če so zemljevidi, predstavljeni na tejle strani: http://www.crohis.com/srkulj1.htm in http://www.crohis.com/srkulj2.htm vsi iz originalne izdaje iz leta 1937, kot to navajajo na samih straneh, ali pa so morda iz ponatisa?

 

 

Hvala in lp,

 

 

Dom

Stran: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6